Norsk Megling FFS


Policy

Integritetspolicy Norsk Megling International

I Norsk Megling International respekterer vi din integritet i samsvar med personvernforordningen - GDPR. I denne integritetspolicyen vil vi forklare når og hvorfor vi tar vare på personopplysninger, hvordan vi bruker disse og hvordan de beskyttes.

Hvem er vi?
Norsk Megling International er aktør ved salg av eiendommer i utlandet og vi har en meglerbevilling som tilfredsstiller EU's krav. Vi har engasjert oppgjørs- og oppdragsmedhjelpere, lokale notarer/advokater/norske advokater med spisskompetanse om alle forhold ved kjøp og salg av eiendom i utlandet. Sammen kvalitetssikrer vi hele kjøpsprosessen.

Ved spørsmål om personopplysninger, kontakt
Norsk Megling International
Backoffice
Stensarmen 4
3112 Tønsberg
Epost: firmapost@norskmegling.no


Når lagrer vi dine personopplysninger?
- Dersom man henvender seg på en av våre nettannonser
- Dersom man melder seg på et av våre seminarer
- Dersom man kjøper eller selger eiendom med vår bistand
- Vi samler aldri inn personopplysninger fra 3. part (kjøper lister)

Kontaktinfo som navn, adresse, epost og telefonnummer fra henvendelser på våre annonser blir lagret i vårt GDPR-system.

Likeledes blir all informasjon om faktiske kjøpere og selgere av bolig i utlandet som vi er lovpålagt å innhente trygt lagret i vårt GDPR-system.